Pemilik rumah Strata

 

Saya pernah menulis entry berkenaan cukai tanah bagi kediaman pangsapuri. Akan tetapi penulisan tersebut hanya berkaitan cukai tanah dan menyentuh sedikit cukai harta atau cukai pintu. Bagi penulisan saya kali ini, saya akan pergi lebih menyeluruh berkenaan bayaran-bayaran yang perlu dilakukan oleh pemilik kediaman strata iaitu kediaman yang bertingkat sebagai contoh ”Apartment”.

 1. Cukai tanah (sila rujuk entry sebelum ini) https://muhdhafiss.wordpress.com/2017/09/22/cukai-tanah-pangsapuri/
 2. Cukai Pintu/Harta
 3. Insuran Api (Fire Insurance) untuk bangunan/Kawasan awam

Cukai pintu/harta

Cukai pintu/harta boleh dipecahkan kepada dua (hanya bagi pemilik rumah strata) iaitu 1 untuk unit rumah dan kedua adalah untuk kawasan umum yang dikongsi bersama dengan pemilik rumah yang lain dibangunan tersebut. Hal ini dimana pemilik perlu membayar cukai pintu/harta bagi unit rumah kepada Majlis Perbandaran manakala cukai pintu/harta bagi kawasan awam perlu dijelaskan kepada pihak pengurusan bangunan. Hal ini kerana bayaran cukai pintu/harta bagi kawasan umum akan dijelaskan oleh pihak pengurusan sebelum meminta ”parcel owner” pemilik unit2 dibangunan tersebut membayar cukai tersebut. Cukai pintu/harta kawasan umum adalah merujuk kepada fasiliti yang dikongsi bersama seperti gym, sauna, kolam renang dan lain-lain fasiliti yang terdapat dikawasan tempat tinggal anda.

Insuran Api

Insuran api merupakan insuran yang perlu dibayar oleh pemilik. Walaupun pemilik mempunyai pilihan untuk membeli insuran daripada bank atau pihak pengurusan. Pemilik disarankan untuk membayar insuran api ini kepada pihak pengurusan kerana pihak pengurusan kebiasaannya akan membeli insuran api untuk bangunan yang diuruskan sebelum meminta pemilik untuk membuat pembayaran dan mendapatkan sijil insuran api yang mana perlu dikemukakan kepada pihak bank yang diloankan. Hal ini kerana pihak bank akan memastikan setiap pemilik untuk mempunyai insuran api, Oleh yang demikian, sekiranya pemilik tidak memaklumkan kepada bank bahawa pemilik telah membeli insuran api melalui pihak pengurusan. Hal ini akan mengakibatkan pihak bank secara automatik meminta anda membeli insuran yang dicadangkan oleh pihak bank tersebut bagi jaminan bangunan tersebut.

”Defect period”

Bagi defect period adalah merupakan salah satu perkara yang dinyatakan oleh pihak pemaju. Hal ini dimana bergantung kepada perjanjian diantara pemaju dan pemilik bagi tempoh defect yang dipersetujui. Sebagai contoh terdapat pemaju yang akan memberikan tempoh 3 tahun dan ada juga yang memberikan tempoh 5 tahun. Perkara ini adalah merujuk kepada warranty bangunan yang diberikan oleh pemaju terhadap pemilik rumah. Masalah seperti leaking, crack dan lain-lain masalah yang tidak berkaitan wear and tear akan membolehkan pemilik dapat claim daripada pemaju untuk melakukan pembaikan secara percuma.

Bayaran penyelengaraan

Bayaran ini merupakan bayaran yang wajib dibuat oleh pemilik kepada pihak pengurusan setiap bulan. Akan tetapi bayaran ini hanyalah perlu dilakukan setelah tempoh ”free maintenance fee” oleh pemaju tamat. Ingin diterangkan disini istilah free yang dimaksudkan adalah bermakna kos bayaran penyelengaraan dibuat oleh pemaju bagi satu tempoh yang dipersetujui didalam perjanjian jual beli. Bayaran ini bertujuan bagi menyelenggara bangunan tersebut. Hal ini merujuk kepada bayaran untuk cleaner, security, gardener, swimming pool dan lain-lain fasiliti serta kos lain yang perlu dikeluarkan untuk memastikan persekitaran bangunan kediaman tersebut sentiasa terjaga.

Image result for strata act

Pemilik rumah strata perlu membaca strata act, Akta hakmilik strata dimana didalam ini telah dinyatakan segalanya berkaitan tanggungjawab, keperluan dan segala hal yang perlu dititikberatkan sebagai pemilik kediaman strata. Anda boleh dapatkan diinternet. Untuk makluman akta strata telah dipinda dan 2015 merupakan versi yang terbaru dan telah dikemaskini dan ditambahbaik dari versi yang sebelumnya.

Kemudian terdapat beberapa perkara lagi yang perlu diambil tahu oleh pemilik rumah strata.

 1. Deposit berkenaan pindah keluar/masuk barang, renovation, installation.
 2. Akses kad
 3. Parking lot
 4. waktu operasi kawasan rekreasi dan fasiliti dikawasan kediaman
 5. proseduer untuk pelawat masuk ke kediaman
 6. Undang-undang rumah(house rule)
Advertisements

Cukai Tanah Pangsapuri

Untuk mengelakkan kekeliruan kepada pembaca yang mungkin juga pemilik rumah di pangsapuri. Terdapat dua bayaran yang akan dilakukan.

1.(Quit Rent) Cukai tanah – Pejabat Tanah (Pembayaran di pejabat tanah)

2. (Assessment) Cukai Pintu – Kerajaan tempatan (pembayaran di Majlis perbandaran)

 

Kefahaman Pengiraan cukai tanah pangsapuri merangkumi beberapa aspek.

 1. Square ft
 2. Share unit

Bagi Square ft, bagi pihak pengurusan pangsapuri yang ingin melakukan pengiraan sesuatu cukai berdasarkan Square ft perlu memastikan keluasan square ft bagi setiap unit! ye setiap unit dan bukan hanya sekadar menganggap setiap unit mempunyai keluasan yang sama biarpun berada pada type yang sama. Hal ini merujuk kepada pangsapuri yang ada seragam bagi type A = 1200 Square ft, type B = 916 Square ft dan type C = 500 Square ft.

Hal ini kerana design sesuatu pangsapuri akan menentukan suatu keluasan unit bagi setiap jenis type. Hal ini kerana terdapat type A yang mempunyai tempat letak bunga sekaligus +1 Square ft. Oleh yang demikian, terdapat unit type A ada yang mempunyai keluasan 1201 Square ft. Secara matematik mudah 1 Square ft telah ditambah dan akan memberikan penambahan cukai bagi unit tersebut.

Sementara Share unit mempunyai pengiraan merangkumi unit rumah, bilangan tempat letak kereta dan ruangan yang dikongsi bersama dalam pangsapuri tersebut iaitu seperti kolam renang, gym dan sauna serta lain-lain.

Oleh yang demikian, pengiraan yang dilakukan adalah merujuk kepada 2 aspek ini. Walaubagaimanapun, bagi cukai tanah. Jumlah yang perlu dibayar pada Pejabat Tanah dan Galian (PTG) adalah sama pada setiap tahun kecuali terdapat surcharge, iaitu bayaran denda kelewatan(Sama ada kelemahan pihak pengurusan pangsapuri mahupun pihak pemaju bagi pangsapuri yang masih dalam proses penyerahan kepada badan pengurusan bersama). Akan tetapi bayaran yang perlu dibayar oleh setiap pemilik unit rumah di pangsapuri adalah tetap sama pada setiap tahun.

RISIKO MEMBELI LOT LIDI 

property

Kegiatan menjual lot lidi yang semakin berleluasa berpunca dari masalah harga rumah yang semakin mahal, tiada ilmu berkaitan tanah dan keinginan untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Tinjauan mendapati kegiatan ini sering tertumpu di kawasan pinggir bandar, yang mana sasaran pembelinya terdiri dari penduduk-penduduk kampung, pesara atau keluarga muda. Pentadbir-Pentadbir Tanah ingin memaklumkan bahawa terdapat banyak risiko yang akan dihadapi kepada pembeli-pembeli lot lidi. Anda boleh membaca tulisan-tulisan di internet tentang risiko pembelian lot lidi ini dan kebanyakan hujah-hujah yang dikemukakan adalah benar belaka. Risiko ini mungkin tidak berlaku pada masa sekarang, tetapi percayalah ianya akan berbangkit pada masa hadapan. Secara ringkasnya, risiko-risiko yang perlu dihadapi adalah seperti berikut :-

1. NAMA TIADA DALAM GERAN
Dokumen yang menunjukkan anda ialah seorang pemilik di dalam lot lidi hanyalah dengan melalui Surat Pemegang Amanah sahaja. Hanya seorang yang akan menjadi Pemegang Amanah bagi kesemua pemilik-pemilik lot lidi dan nama Pemegang Amanah itu sahaja yang akan didaftarkan di dalam geran. Sebagai contoh jika ada 12 orang pembeli lot lidi di dalam satu kawasan, nama Pemegang Amanah akan tertera di dalam geran sebagai mewakili 11 pembeli yang lain. Pemegang Amanah ini boleh jadi terdiri daripada salah seorang pembeli lot lidi atau boleh jadi juga pemilik asal tanah berkenaan. Seperti yang pernah disebutkan di dalam artikel sebelum ini, geran adalah punca kuasa yang sangat penting di dalam apa-apa urusan tanah. Jika nama tiada di dalam geran, mereka tidak layak untuk berurusan apa-apa mengenai tanah berkenaan walaupun diikat dengan Surat Pemegang Amanah.

2. SUKAR UNTUK BERJUAL BELI
Sekiranya salah seorang pembeli lot lidi ingin menjual semula lotnya kepada orang lain, tiada prosedur undang-undang yang sah boleh dilaksanakan untuk urusan jual beli berkenaan melainkan mereka terpaksa membuat Surat Pemegang Amanah baru yang memerlukan Pemegang Amanah sendiri untuk melaksanakannya. Sekiranya Pemegang Amanah itu enggan untuk menukar nama atas apa-apa sebab (perbalahan, tiada masa, malas, nyanyuk, sudah meninggal dunia atau sebagainya) maka proses pertukaran nama itu tidak boleh berlaku.

3. KESALAHAN LANGGAR SYARAT TANAH
Lot lidi lazimnya ialah lot yang bersyarat pertanian. Membina rumah di atas lot bersyarat pertanian adalah kesalahan serius seperti yang termaktub di dalam Seksyen 125 Kanun Tanah Negara. Anda akan dikenakan denda atau tanah anda boleh dirampas.

4. TIADA PAMPASAN JIKA ADA PENGAMBILAN
Jika Kerajaan berhasrat untuk membuat pengambilan di atas tanah berkenaan kerana sebab-sebab tertentu, pembeli lot tidak mempunyai apa-apa hak untuk menuntut pampasan daripada Kerajaan. Hanya Pemegang Amanah yang akan dipanggil untuk sesi pendengaran malah wang pampasan akan diberikan kepada Pemegang Amanah sahaja. Pembeli-pembeli lot perlu berurusan dengan Pemegang Amanah untuk membahagi-bahagikan wang pampasan.

5. TANAH TIDAK BOLEH DIWARISKAN JIKA ADA KEMATIAN
Oleh kerana nama pemilik-pemilik lot lidi tidak didaftarkan di dalam geran, waris-waris si mati tidak boleh memulakan prosedur pesaka kerana secara teorinya tanah berkenaan adalah milik Pemegang Amanah.

6. PEMEGANG AMANAH MENINGGAL DUNIA
Ini adalah risiko terbesar yang perlu dihadapi oleh pemilik-pemilik lot lidi. Jika Pemegang Amanah meninggal dunia, pembeli-pembeli lot lidi bolehlah diibaratkan seperti layang-layang terputus tali. Memang benar mereka boleh melantik Pemegang Amanah yang baru, tetapi prosedurnya bukanlah semudah seperti yang disangka. Anda akan berhadapan dengan ketidaktentuan, prosedur pesaka yang rumit, masa yang lama, kos yang tinggi dan kemungkinan berlaku perbalahan yang berpanjangan.

JANGAN TERPEDAYA DENGAN KATA-KATA PENJUAL LOT LIDI SEPERTI:-
1. Akan membuat tukar syarat atas tanah itu selepas semua lot habis dijual.
2. Akan mengemukakan pelan pembangunan kepada pihak berkuasa.
3. Akan pecahkan lot secara betul menggunakan juruukur berlesen pada masa akan datang.
4. Sempadan lot lidi akan ditanam dengan batu sempadan.
5. Nama akan ditukar secara automatik jika Pemegang Amanah meninggal dunia.
6. Tidak akan ada masalah kerana ada Surat Pemegang Amanah.
7. Lot lidi adalah sah dari segi undang-undang.

Banyak lagi risiko yang tidak dinyatakan di sini. Justeru itu, Pentadbir-Pentadbir Tanah menasihatkan supaya mengelakkan diri dari terlibat dengan pembelian lot lidi. Biarlah membeli tanah atau rumah yang mahal sedikit asalkan mengikut lunas undang-undang kerana ia akan membantu sekiranya terdapat masalah-masalah pada masa akan datang. Adalah dikhuatiri kediaman idaman anda yang sepatutnya memberi keselesaan kepada keluarga dan boleh diwariskan kepada anak-anak akan berakhir dengan kerugian yang besar, perbalahan keluarga dan penyesalan di kemudian hari.

KENYATAAN PENTING : Penerangan di atas adalah sangat ringkas bagi memudahkan kefahaman kepada rakyat yang tidak mengetahui prosedur undang-undang tanah. Terdapat prosedur-prosedur teknikal yang tidak dinyatakan dan anda dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan dari Pejabat Tanah berkaitan.

Kata kunci :-
Lot Lidi : Sebidang tanah yang mempunyai geran yang sah, tetapi kemudiannya dipecah-pecahkan lot kecil untuk dijual semula dengan tujuan untuk membina rumah.
Pemegang Amanah : Salah seorang yang melantik diri sendiri atau dilantik oleh pembeli-pembeli lot lidi untuk memegang amanah bagi semua pembeli dan hanya namanya seorang yang didaftarkan di dalam geran.
Surat Pemegang Amanah : Surat berupa perjanjian di antara pembeli-pembeli dengan Pemegang Amanah yang menyatakan bahawa Pemegang Amanah akan memegang hak di atas tanah berkenaan. Ia juga dipanggil Surat Ikatan Amanah.
Pesaka : Prosedur pembahagian tanah kepada waris selepas berlakunya kematian pemilik tanah.

7 Cara Ajar Pasangan Menguruskan Duit Walaupun Gaji Bulanan Tak Besar

Sudah berumahtangga? Tahniah kami ucapkan. Ada masalah pasangan seperti tak berapa nak ambil kisah pasal masa depan dan keluarga? Buat korang yang baru mendirikan rumah tangga, hadamkan artikel ini yang diolah dari perkongsian saudara Amir Syahir. Tidak kira pasangan kita bekerja di sektor swasta atau sektor kerajaan.

Tuhan menemukan seseorang untuk melengkapkan kita. Jika pasangan kita gila modified kereta, pasangan dia mesti seorang yang bijak menguruskan kewangan. Jika pasangan kita gila beli baju online, baju dua almari tetapi masih mengadu kata takde baju nak pakai, pasangan dia mesti power kawal kewangan.

Jadi, apa yang kita boleh buat untuk ajar dan beri kesedaran kepada pasangan kita tentang pengurusan kewangan?

1. Ajar Cipta Matlamat Kewangan

Pengurusan kewangan yang baik membabitkan matlamat kewangan jangka pendek, sederhana dan panjang.

Untuk permulaan, bina matlamat paling senang nak capai. Contohnya matlamat nak simpan RM600 dalam sebulan. Jadi, istiqamah simpan RM20 setiap hari. Bila dah capai, ini akan menyuntik rasa semangat untuk menyimpan lebih banyak lagi.

2. Ajar Simpan Sebelum Berbelanja

Ajar si dia untuk simpan sebelum berbelanja. Contohnya gaji RM2000. Simpan siap-siap RM200. Kalau rasa berat, cuba simpan RM100 sebulan.

Jika belanja semua pendapatan terlebih dulu dan lebih baru nak simpan, itu boleh mencipta masalah kewangan yang kronik pada masa akan datang.

Ajar dia gunakan formula ini:

Pendapatan – Simpanan = Belanja.

3. Ajar Supaya Tangguhkan Kehendak

Jika si dia menggelupur nak iPhone, cepat-cepat azan dekat telinga kanan dia. Ingatkan yang dia tu masih ada PTPTN tertunggak. Ajar dia supaya ada tabiat delay gratification iaitu menangguhkan kepuasan. Tengok dalam dompet, ada duit. “Eh, boleh belanja lagi ni”. Biarlah duit kita ada lebihan 5-6 ratus sekalipun, jangan ajar diri belanja untuk habiskannya. Tangguhkan seketika. Simpan duit untuk benda yang lebih memerlukan.

4. Ajar Supaya Berbelanja Dengan Bijak

Ajar dia buat bajet belanjawan bulanan. Catat segala perbelanjaan. Berbelanja dengan bijak ni boleh dibuat dengan

 • Membandingkan harga. Boleh cuba apps SmartShopper.
 • Beli masa promosi atau dengan harga borong.
 • Buat senarai barang yang nak dibeli, tak perlu nak ulang-alik dua tiga kali ke pasar raya atau terbeli benda yang tiada dalam senarai.

5. Ajar Tentang Keperluan vs Kehendak

Keperluan adalah asas untuk hidup iaitu untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan.

Kehendak pula kalau tak ada pun boleh hidup. Contohnya nak pakai kereta mewah, telefon mahal, travel luar negara ataupun lepak minum Setarbucks. Ramai pasangan masih tidak dapat bezakan antara keperluan dengan kehendak.

6. Ajar Tentang Risiko Kewangan

Risiko kewangan adalah sesuatu yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Bagi kesedaran tentang kepentingan takaful dan risiko pelaburan. Tentang bahaya tunggakan hutang kad kredit.

Ajar dia untuk mengenali penipuan skim cepat kaya dan MLM tidak berlesen. Terangkan tentang CCRIS. Terangkan kalau tak bayar hutang apa akibatnya. Apa itu muflis dan kesan muflis.

7. Ajar Tentang Pelaburan Yang Bijak

Ajar dia tentang pelaburan yang rendah risiko seperti melabur di ASB disebabkan unit berharga tetap RM1. Jadi, tidak akan rugi. Menyimpan di Tabung Haji juga boleh. Dalam Akta Tabung Haji, dinyatakan dengan jelas bahawa konsep simpanan dalam akaun Tabung Haji adalah berdasarkan konsep Wadi’ah Yad Dhamanah(simpanan berasaskan jaminan)

 

Kalau ada seminar, pergi sama-sama. Ajak dia sekali. Sebab tak semua rajin nak baca buku-buku tentang pengurusan kewangan. Benda yang dtulis ni pun merungut kata panjang. Jadi lebih baik belajar terus dari kepakaran orang lain.

Kalau anda rasa perkongsian ilmu kali ini cukup bermanfaat, rajin-rajinlah follow FB Amir Syahir.

 

Sumber : http://www.majalahlabur.com/kewangan/7-cara-ajar-pasangan-uruskan-kewangan/